Tôn chỉ mục đích của Prudential là “Chúng tôi là Prudential. Cho Mỗi Cuộc Sống, Cho Mỗi Tương Lai”.

Tôn chỉ mục đích của Prudential là “Chúng tôi là Prudential. Cho Mỗi Cuộc Sống, Cho Mỗi Tương Lai”.

Cho mỗi cuộc sống” nói lên tham vọng của chúng ta trong việc đáp ứng nhu cầu to lớn của 4 tỷ khách hàng tiềm năng trên khắp các thị trường Châu Á và Châu Phi. Với trí tuệ và tài năng tập thể, chúng ta đồng hành cùng khách hàng để nâng tầm sức khỏe và nâng cao hiểu biết tài chính của họ.

Cho mỗi tương lai” nói lên tham vọng của chúng ta trong việc gia tăng giá trị cho một cộng đồng rộng lớn hơn, cho một tương lai bền vững có trách nhiệm và hòa hợp hơn. Chúng ta ở đây để bảo vệ thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau, như chúng ta đã từng làm trước đây.

Chúng tôi tồn tại vì
điều gì?

Tôn chỉ mục đích

Minh chứng rõ ràng nhất cho mục đích này chính là cách chúng tôi cống hiến cho xã hội thông qua những việc mà chúng tôi làm và cách mà chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau.

Nguyên tắc

Trong quá trình phát triển và tiến tới tương lai tốt đẹp hơn, cam kết của chúng tôi với tôn chỉ được đặt ra luôn kiên định: đặt khách hàng lên hàng đầu, hành động chính trực, đón đầu sự phát triển, đầu tư vào cộng đồng và hướng tới tầm nhìn dài hạn – bởi chúng tôi sẽ còn tiếp tục phát triển tại đây trong tương lai lâu dài.

Giá trị cốt lõi

Thành công của chúng tôi được tạo ra từ những giá trị cốt lõi, những giá trị thể hiện sâu sắc và rõ ràng nhất chúng tôi là ai – Khát vọng, Hiếu kì, Đồng cảm, Can đảm và Sắc bén.

Kết nối, Phát triển, Thành Công

Chúng tôi thấu hiểu niềm tin mà bạn trao cho chúng tôi bằng cách không ngừng đưa Prudential trở thành một nơi làm việc tuyệt vời, nơi mà bạn có thể Kết nối, Phát triển và Thành công.

Tìm hiểu thêm

Đoàn kết thông qua tinh thần đồng đội

Tại Prudential, chúng tôi luôn đổi mới, hợp tác và cùng nhau trải nghiệm thực tế. Sức mạnh để chia sẻ và cộng tác đòi hỏi sự tôn trọng, chính trực và tinh thần đồng đội. Prudential sở hữu một di sản phong phú nhưng để hướng tới sự phát triển trong tương lai, chúng tôi cần những nguồn năng lượng mới và suy nghĩ mới.

CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN

PRUPlanner – Chuyên viên hoạch định tài chính

PRUPlanner là thế hệ Chuyên viên Hoạch định Tài chính mới toàn thời gian của Prudential – một thế hệ dám vươn mình thay đổi để thành công. PruPlanner còn là những nhân tố tiên phong tạo ảnh hưởng trong ngành bảo hiểm.

Xem thêm

DOGEN – Tư vấn viên Thế hệ hành động

Khởi đầu sự nghiệp Chuyên viên hoạch định tài chính với cơ hội được đào tạo bài bản, hỗ trợ hấp dẫn về mặt tài chính, được dẫn dắt bởi những Trưởng Phòng tâm huyết, với nhiều hoạt động gắn kết, hướng đến danh hiệu MDRT.

Xem thêm

Nhà quản lý Tiềm năng Prudential

Bứt phá ra khỏi lộ trình thăng tiến thông thường & tăng tốc sự nghiệp quản lý của bạn ngay hôm nay. Chương trình dành cho những chuyên viên tư vấn tiềm năng, với nhiều hỗ trợ toàn diện giúp bạn thăng tiến nhanh – trở thành Trưởng Phòng trong vòng 6 tháng.

Xem thêm